07:25 24.05.2018г.
БГ | En
 


Пневматичните вентили за малък дебит са познати още и като лабораторни вентили поради масовото им приложение в лаборатории. Прилагат се още при дозиране на флуиди. Подходящи са за работа с пара.
Вентилите са изцяло неръждаеми.
Предлагат се във варианти нормално затворен, нормално отворен и двойнодействащ.
За взривоопасна среда се предлага ATEX вариант със степен на защита II 2 GDc IIB 0°С Ta 60°С X
Характеристики Вентили за малък дебит модел MA Вентили за малък дебит модел MN

Вентили за малък дебит модел MNT

Присъединителен размер 1/4'', 3/8'' резба 1/4'' резба 1/4'' резба
Максимално налягане До 12 bar в зависимост от присъединителния размер
 Тип Двупътен Двупътен Трипътен
Управляващо налягане  6-8 bar
Работна температура до +160°С до +170°С до +170°С
Опции ENER версия за пара Механично ограничаване на дебита Механично ограничаване на дебита

MA005G1/4, MA008G3/8, MN005G1/4, MNSQ005G1/4, MNT005G1/4

Изтегли техническа информация
 
© 2004 - 2018 Техноком Ко ООД